Danh sách đóng góp

Đóng góp

Đêm nhạc Phạm Duy “Tạ Ơn Đời” đã diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 19/06/2014 tại phòng trà We – Số 8 Lê Quý Đôn Quận 3, với sự tham gia của các ca sĩ Thuỵ Long, Ngọc Mai, Duy Hưng, Diệu Hiền, Vinh Hiển, Thủy Tiên, Ca – Nhạc sĩ Hà Chương, Trường Thư, Tấn Đạo, cùng các tiếng hát Điền Sơn, Đình Phước, Nhóm Đời Rất Đẹp, Nhóm Du Ca Viễn Du, Nhóm Ngẫu Nhiên.

Khách mời đặc biệt: Doanh nhân Duy Thu.
 

Toàn bộ lợi nhuận thu được từ đêm nhạc sau khi trừ chi phí được quyên góp cho Chiến dịch vận động nguồn lực 1ForChange của Trung Tâm Khuyết Tật và Phát Triển (DRD).

Đêm nhạc Phạm Duy “Tạ Ơn Đời” đã diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 19/06/2014 tại phòng trà We – Số 8 Lê Quý Đôn Quận 3, với sự tham gia của các ca sĩ Thuỵ Long, Ngọc Mai, Duy Hưng, Diệu Hiền, Vinh Hiển, Thủy Tiên, Ca – Nhạc sĩ Hà Chương, Trường Thư, Tấn Đạo, cùng các tiếng hát Điền Sơn, Đình Phước, Nhóm Đời Rất Đẹp, Nhóm Du Ca Viễn Du, Nhóm Ngẫu Nhiên.

Khách mời đặc biệt: Doanh nhân Duy Thu.
 

Toàn bộ lợi nhuận thu được từ đêm nhạc sau khi trừ chi phí được quyên góp cho Chiến dịch vận động nguồn lực 1ForChange của Trung Tâm Khuyết Tật và Phát Triển (DRD).