Danh sách đóng góp

Đóng góp

Với mỗi khách hàng ủng hộ Saigon Budy Tours sẽ có 1 USD cho chiến dịch
Tôi hoàn toàn ủng hộ chiến dịch 1forchange vì nó giúp DRD có nguồn tài chính đầy đủ để phục vụ sứ mệnh hỗ trợ người khuyết tật tại Việt Nam
Chúng tôi ủng hộ chiến dịch này vì nó giúp tổ chức như DRD bền vững và đóng góp nhiều hơn nữa cho người khuyết tật tại Việt Nam
Ông Andy Gowler ủng hộ chiến dịch 1forchange

Tổng giám đốc cơ quan viện trợ Ailen

Phát biểu của ngài đại sứ Ailen