Danh sách đóng góp

Đóng góp

STT Họ tên Ngày gửi Hình thức đóng góp Ghi chú
1 Cô Hương và chú Sơn 24-04-2020 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ chiến dịch 1Fc từ tháng 7,8,9,10,11,12/2019 và 1,2,3/2020 2,418,000 vnđ
2 Cô Hương & Chú Sơn 07-11-2019 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ chiến dịch 1forchange 600.000 đ
3 Cô Hương và chú Sơn 25-03-2019 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ chiến dịch 1forchange tháng 1 đến tháng 3 năm 2019 620.000đ
4 Cô Tâm Thủy 12-02-2019 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ chiến dịch 1.000.000 đ
5 Anh Duy và chị Việt Ly 24-12-2018 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ chiến dịch 500 USD
6 Anh Phi Long và Tú (Sidney) 24-12-2018 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ chiến dịch 1.500 USD
7 Chị Thu (Nhóm The Glen) 18-12-2018 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ chiến dịch 300 AUD
8 Chị Bích (Melbourne) 18-12-2018 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ chiến dịch 100 AUD
9 Chị Phương (Melbourne) 18-12-2018 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ chiến dịch 100 AUD
10 Anh Huấn (Melbourne) 18-12-2018 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ chiến dịch 100 AUD
11 Chị Trang (Melbourne) 18-12-2018 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ chiến dịch 100 AUD
12 Chị Linh (Melbourne) 18-12-2018 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ chiến dịch 200 AUD
13 Chị Hồng (Melbourne) 18-12-2018 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ chiến dịch 200 AUD
14 Tiến sĩ Trần Bắc Hải 16-11-2018 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ chiến dịch 1forchange 5.000.000đ (Năm triệu đồng)
15 Anh Ngô Gia Trung 16-11-2018 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ chiến dịch 1.000.000 đ (Một triệu đồng)
16 Cô Hương & Chú Sơn 27-10-2018 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ chiến dịch 1forchange từ tháng 7 đến tháng 12/2018 600.000 đ
17 Chị Việt Ly 14-05-2018 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ chiến dịch 1forchange 500 USD
18 Cô Hương và Chú Sơn 08-05-2018 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ chiến dịch 1forchange 600.000 VNĐ
19 Cô Hương và chú Sơn 03-10-2017 1 Đóng góp tài chính Đã ủng hộ chiến dịch 1forchange 1.000.000 đồng
20 Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam 25-06-2017 1 Đóng góp tài chính Đã ủng hộ chiến dịch 1forchange 3.000.000 VNĐ
21 Đêm nhạc "Cho Đời chút ơn" 20-05-2017 1 Đóng góp tài chính Đêm nhạc "Cho đời chút ơn" ngày 20/5/2017 ủng hộ 6,300,000 vnđ
22 Cô Hương và chú Sơn (Thụy Sỹ) 21-04-2017 1 Đóng góp tài chính Đã ủng hộ chiến dịch 1forchange 180,000 VNĐ
23 Đêm nhạc Cho Đời Chút Ơn 18-04-2017 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ chiến dịch 1forchange 6,000,000 VNĐ
24 Trung tâm LIN 24-03-2017 1 Đóng góp tài chính Đã ủng hộ chiến dịch 1forchange 300,000 VNĐ
25 Cô Hương và Chú Sơn (Thụy sỹ) 17-03-2017 1 Đóng góp tài chính Đã ủng hộ cho chiến dịch 1forchange 285.000 VNĐ
26 Cô Hương và Chú Sơn (Thụy Sỹ) 13-03-2017 1 Đóng góp tài chính Đã ủng hộ chiến dịch 1forchange 684.000 VNĐ
27 Andy Gowler 21-02-2017 1 Đóng góp tài chính Giám đốc điều hành công ty du lịch Sài Gòn Buddy đã ủng hộ 2,000,000 VNĐ
28 Cô Hương & Chú Sơn 22-12-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ chiến dịch 1forchange 366.000 VNĐ
29 Anh Hải Nguyễn 05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 50 AUD
30 Anh chị TL 05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 2500 AUD
31 Chị Tuyết Nguyễn 05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 50 AUD
32 Chị Thuỷ Tiên (AVWA) 05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 200 AUD
33 Anh chị Tín Bình   05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 300 AUD
34 Anh chị Thống Thiên   05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 200 AUD
35 Anh chị Minh Nguyệt   05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 500 AUD
36 Anh chị Hy Tuyết   05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 200 AUD
37 Mẹ chị Trâm   05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 50 AUD
38 Gia đình anh chị Thịnh Hạnh 05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 100 AUD
39 Chị Thúy Lan   05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 100 AUD
40 Anh chị Nguyên Lan 05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 200 AUD
41 Anh Trường Ngô 05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 50 AUD
42 Anh chị Đông Thanh 05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 200 AUD
43 Anh Đức Nguyễn 05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 100 AUD
44 Anh Nguyễn Hà   05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 50 AUD
45 Anh chị Quý Triều 05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 50 AUD
46 Nhóm chị Loan, Ngọc, Tuyết 05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 200 AUD
47 anh chị Bích Trinh và anh chị Minh 05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 200 AUD
48 Nhóm chị Thanh Thủy, Liên Hương, Quế và Thúy   05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 300 AUD
49 Chị Bảo Trâm 05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 50 AUD
50 Gia đình anh chị Phiệt Trang 05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 200 AUD
51 anh chị Báu Nhi 05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 500 AUD
52 Chị Khánh Hương 05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 100 AUD
53 Anh chị Liên Hậu 05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 100 AUD
54 Anh chị Xuân Xuyên 05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 200 AUD
55 Anh chị Minh Hà 05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 100 AUD
56 Không tên   05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 50 AUD
57 Nhóm bạn 4 người 05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 250 AUD
58 Bác Thảo - mẹ chị Hạnh, nhà hàng Lá Lốt 05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 50 AUD
59 Thầy Lê Quy 05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 50 AUD
60 Nhóm Mắm Nhĩ 05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 310 AUD
61 Cô Thủy Tiên 05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 20 AUD
62 Cô Thi và Thư 05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 50 AUD
63 Gia đình anh chị Lê Nguyễn và Tim Hurst 05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 50 AUD
64 Gia đình Bác Hân 05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 250 AUD
65 Anh chị Dũng Duyên 05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 150 AUD
66 Anh chị Cang Thanh 05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 300 AUD
67 Mẹ chị Lan 05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 200 AUD
68 Chị Lan 05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 200 AUD
69 Gia đình chị Trần Diễm 05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 400 AUD
70 Anh chị Trứ Xuân 05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 100 AUD
71 Em Quý (sinh viên) 05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 50 AUD
72 Anh chị Tuấn Lan 05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 200 AUD
73 Anh chị Phong Hương 05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 220 AUD
74 Cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng 05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 200 AUD
75 Anh chị Ngọc Cách 05-11-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" 1.000 AUD
76 Cô Hương và chú Sơn 28-10-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ chiến dịch 1forchange tháng 7&8/ năm 2016 là 300,000 VNĐ
77 Lưu Võ Ngọc Minh 12-09-2016 1 Đóng góp tài chính Đã ủng hộ chiến dịch 1forchange 500,000 VNĐ ngày 12/09/2016
78 Andy Gowler 08-08-2016 1 Đóng góp tài chính Giám đốc điều hành của công ty du lịch Saigon Buddy đã ủng hộ chiến dịch 1forchange tháng 8/2016 là 20 USD
79 Cô Hương và Chú Sơn (Thụy Sỹ) 27-07-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ chiến dịch 1forchange tháng 5&6 năm 2016 310,000 VNĐ
80 Trần Khắc Tùng 22-07-2016 1 Đóng góp tài chính Đã ủng hộ chiến dịch 1forchange 500,000 VNĐ
81 Andy Gowler 11-07-2016 1 Đóng góp tài chính Giám đốc điều hành của Saigon Buddy Tours ủng hộ chiến dịch 1forchange 20 USD
82 Lưu Võ Ngọc Minh 24-06-2016 1 Đóng góp tài chính Đã ủng hộ chiến dịch 1forchange 500,000 VNĐ ngày 24/06/2016
83 Nhóm thiện nguyện KITEs 09-06-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ chiến dịch 1forchange 1,262,000 VNĐ
84 Andy Gowler - Saigon Buddy Tours 03-06-2016 1 Đóng góp khác Giám đốc điều hành công ty du lịch Saigon Buddy ủng hộ chiến dịch 1forchange 720,000 VNĐ
85 Cô Hương và chú Sơn (Thụy Sỹ) 25-04-2016 1 Đóng góp tài chính ủng hộ chiến dịch 1forchange tháng 4 năm 2016 100,000 VNĐ
86 Andy Gowler 06-04-2016 1 Đóng góp tài chính Giám đốc điều hành công ty du lịch Saigon Buddy ủng hộ chiến dịch 1forchange 500,000 VNĐ
87 Cô Hương và Chú Sơn (Thụy sỹ) 07-03-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ chiến dịch 1forchange tháng 2 năm 2016 100,000 VNĐ
88 Cô Hương và Chú Sơn (Thụy Sỹ) 19-02-2016 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ chiến dịch 1forchange tháng 1 năm 2016
89 Ngô Gia Trung 15-01-2016 1 Đóng góp tài chính Công ty CP Tu Vấn PEAPROS ủng hộ 500,000 VNĐ
90 Trần Nam Binh 15-01-2016 1 Đóng góp tài chính Công ty CP Tư vấn PEAPROS ủng hộ 1,000,000 VNĐ
91 Cô Hương và chú Sơn (Thụy Sỹ) 31-12-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ chiến dịch 1forchange 100,000 VNĐ
92 Cô Hương& Chú Sơn (Thụy Sỹ) 17-12-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ chiến dịch 1forchange tháng 7,8,9,10,11 580,000 VNĐ
93 Phạm Mạnh Hùng 17-12-2015 1 Đóng góp tài chính ủng hộ 100,000 VNĐ
94 Chị Thanh Nhung 03-12-2015 1 Đóng góp tài chính Nhóm NVTL ủng hộ 100 USD
95 Anh Linh 03-12-2015 1 Đóng góp tài chính Shop Hoa "Điều ngọt ngào nhất" ủng hộ 2,250,000 VNĐ
96 Chị Minh Cầm - LSQ Pháp 02-12-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ chiến dịch 1forchange 3,000,000 VNĐ
97 Chị Thuận 02-12-2015 1 Đóng góp tài chính Cơ sở Thiện Tâm Hương ủng hộ 150,000 VNĐ
98 Chị Huệ Liên 02-12-2015 1 Đóng góp tài chính ủng hộ 150,000 VNĐ
99 Trương Thanh Quốc 02-12-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ chiến dịch 50,000 VNĐ
100 Chị Thanh Tú 02-12-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 800,000 VNĐ
101 Bác sĩ Tuyết Minh 02-12-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 5,000,000 VNĐ
102 Chị Trâm 02-12-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 200,000 VNĐ
103 Trần Trịnh Hằng 02-12-2015 1 Đóng góp tài chính Nhóm Youth ung ho 500,000 VNĐ
104 Chị Đỗ Thị Thanh Hà 02-12-2015 1 Đóng góp tài chính Viện trưởng viện Nghiên cứu Dư luận Xã hội - Ban Tuyên giáo Trung Ương ủng hộ 2,000,000 VNĐ
105 Chị Phương Thảo và các bạn 02-12-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 2,000,000 VNĐ
106 Thùng 1fc đầu tiên 02-12-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 3,628,000 VNĐ
107 Thùng quyên góp thứ 2 02-12-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 1,000,000 VNĐ
108 Thùng quyên góp thứ 3 02-12-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 896,000 VNĐ
109 Đóng góp của khách đến tham gia sự kiện 02-12-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 7,582,500 VNĐ
110 Khách 02-12-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 74 USD
111 Khách 02-12-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 10 EUR
112 khach 02-12-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 5 AUD
113 Khách 02-12-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 2 SING
114 Bưu Phùng 02-12-2015 1 Đóng góp tài chính Quày vẽ thiệp 360,000 VNĐ
115 Bửu Phùng 02-12-2015 1 Đóng góp tài chính Quầy vẽ thiệp ủng hộ 7 USD
116 Nguyễn Đức Đại Dương 02-12-2015 1 Đóng góp tài chính Quầy vẻ chân dung Chibi ủng hộ 630,000 VNĐ
117 CLB Phụ Nữ Khuyết tật TP.HCM 02-12-2015 1 Đóng góp tài chính ủng hộ 615,000 VNĐ
118 Nhóm Dự án Sinh viên Khuyết tật 02-12-2015 1 Đóng góp tài chính ủng hộ 700,000 VNĐ
119 Nguyễn Thị Phượng 02-12-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 300,000 VNĐ
120 Anh Đào Hồng Châu 02-12-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 13,000,000 VNĐ
121 Nhóm Content Anpha - freelance 27-11-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ chiến dịch 1forchange 500,000 VNĐ
122 Hồ Huy Sơn 08-10-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ chiến dịch 1forchange 200.000 VNĐ
123 Ivan Khánh 08-10-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ chiến dịch 1forchange 100.000 VNĐ
124 Đặng Hữu Nguyên 16-09-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ chiến dịch 1forchange 100.000 VNĐ
125 Bùi Thị Lệ 16-09-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ chiến dịch 1forchange 50.000 VNĐ
126 Cô Thảo 12-09-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ chiến dịch 1forchange 5,000,000 VNĐ
127 Cô Lê Thiên Hương 12-09-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ chiến dịch 1forchange 500,000 VNĐ
128 Chị Mỹ Hằng 01-09-2015 1 Đóng góp tài chính Chị Mỹ Hằng giám đốc thẫm mỹ viện Mimi ủng hộ cho chiến dịch 1forchange 10.000.000 VNĐ
129 Cô Bế 11-08-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 1,000,000 VNĐ cho chiến dịch 1forchange tại đêm nhạc Những đóa Lông Chông ngày 11-8-2015
130 Chị Tánh 11-08-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 5,000,000 VNĐ cho chiến dịch 1forchange tại đêm nhạc Những đóa Lông Chông ngày 11-8-2015
131 Nguyễn Thanh Dũng 10-08-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho đêm nhạc "Những đóa Lông Chông" 1,000,000 VNĐ
132 Lưu Võ Ngọc Minh 09-08-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ chiến dịch 1forchange 500,000 VNĐ ngày 9-8-2015
133 Chú Sơn và cô Hương (Thụy Sỹ) 05-08-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho chiến dịch 1forchange 140,000 VNĐ cho tháng 7/2015
134 Anh Phi Bửu và những người bạn 31-07-2015 1 Đóng góp tài chính Đã ủng hộ 1,100 AUD cho chiến dịch 1forchange
135 Chị Trâm 09-07-2015 1 Đóng góp tài chính Chị Trâm - Melbourne ủng hộ 1FC 50AUD
136 Đoàn MBA của đại học Loyola, Chicago 30-06-2015 1 Đóng góp tài chính Đoàn MBA của đại học Loyola, Chicago ủng hộ 1FC 23.200.000đ
137 Chị Thanh Thủy, anh Hoàng Phương và các thân hữu Sidne 30-06-2015 1 Đóng góp tài chính Đã ủng hộ chiến dịch 1forchange 5,000 AUD
138 Cô Uyên 30-06-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho chiến dịch 1forchange 50AUD
139 Nguyễn Triết Minh 24-06-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho chiến dịch 1forchange 500 USD
140 Nguyễn Nhã Vy 24-06-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ chiến dịch 1forchange 500 USD
141 Anh chị L-T (Melbuorne) 15-06-2015 1 Đóng góp tài chính Anh chị L-T (Melbuorne) trong ca đoàn Chị Tiên: 500AUD
142 Bạn chị Tiên 15-06-2015 1 Đóng góp tài chính Bạn chị Tiên ủng hộ 30.000 VNĐ
143 Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) 21-05-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ cho chiến dịch 1forchange 140,000 VNĐ
144 Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) 30-04-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ chiến dịch 1forchange 100,000VNĐ
145 Ông Bà Nguyễn Hữu Dũng - Võ Thị Kiều Vân 27-04-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 300 AUD tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp Sydney, ngày 4/4/2015
146 Cổ Thị Thu Hồng 24-04-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 50 AUD tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp Sydney, ngày 4/4/2015
147 Nguyễn Bảo Long 24-04-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 50 AUD tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp Sydney, ngày 4/4/2015
148 Nguyễn Bảo Quốc 24-04-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 50 AUD tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp Sydney, ngày 4/4/2015
149 Nguyễn Minh Thư 24-04-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 50 AUD tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp Sydney, ngày 4/4/2015
150 Bạn chị Liêu Thị Ngọc Hiếu 24-04-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 1.000.000 VNĐ (1 triệu đồng) cho 1forchange
151 Lưu Thị Ánh Loan 24-04-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 2,000,000 VNĐ (hai triệu đồng) cho chiến dịch 1forchange
152 Ông Phạm Văn Thông 04-04-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 100 AUD tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp Sydney, ngày 4/4/2015
153 Dr. Diệp Nguyễn 04-04-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 300 AUD tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp Sydney, ngày 4/4/2015
154 Dr. Hà Công Hồng 04-04-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 1000 AUD tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp Sydney, ngày 4/4/2015
155 Dr. Tâm Trần 04-04-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 200 AUD tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp Sydney, ngày 4/4/2015
156 Dr. Hiển Trần 04-04-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 200 AUD tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp Sydney, ngày 4/4/2015
157 Victor Quang Huỳnh 04-04-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 300 AUD tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp Sydney, ngày 4/4/2015
158 Ông Tô Kim Ngọc 04-04-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 50 AUD tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp Sydney, ngày 4/4/2015
159 Bà Liêng Quỳnh Dao 04-04-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 500 AUD tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp Sydney, ngày 4/4/2015
160 Ông bà Quỳnh Xuân 04-04-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 200 AUD tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp Sydney, ngày 4/4/2015
161 Ông bà Thanh Thúy (ca sĩ Chương trình) 04-04-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 400 AUD tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp Sydney, ngày 4/4/2015
162 Ông bà Hà Đặng 04-04-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 2,000 AUD tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp Sydney, ngày 4/4/2015
163 Ông bà. Thư - Dũng 04-04-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 100 AUD tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp Sydney, ngày 4/4/2015
164 Ông bà. Tôn Nữ Như Nguyện - Cát 04-04-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 200 AUD tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp Sydney, ngày 4/4/2015
165 Ông bà. Đức - Oanh 04-04-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 100 AUD tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp Sydney, ngày 4/4/2015
166 Ông. Trần Văn Đức 04-04-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 100 AUD tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp Sydney, ngày 4/4/2015
167 Ông bà. An Lê - Mai 04-04-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 70 AUD tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp Sydney, ngày 4/4/2015
168 Ông bà. Thủy Nguyễn 04-04-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 1228 AUD tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp Sydney, ngày 4/4/2015
169 Ông. Lâm Xuân 04-04-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 50 AUD tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp Sydney, ngày 4/4/2015
170 Ông. Tuấn Linh 04-04-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 200 AUD tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp Sydney, ngày 4/4/2015
171 Hội Thủ Đức 04-04-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 100 AUD tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp Sydney, ngày 4/4/2015
172 Khán giả 04-04-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 3005 AUD tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp Sydney, ngày 4/4/2015
173 Bán DVD đêm nhạc 04-04-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 1530 AUD tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp Sydney, ngày 4/4/2015
174 Ông Dũng (Tiệm gà 99 Auburn) 04-04-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 100 AUD tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp Sydney, ngày 4/4/2015
175 Bà. Nguyễn Yến Tuyết 04-04-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 100 AUD tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp Sydney, ngày 4/4/2015
176 Anh Tuệ Hạo (Thiền Viện Trúc Lâm Phúc Đức) 04-04-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 50 AUD tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp Sydney, ngày 4/4/2015
177 Tiền ủng hộ thông qua việc mua áo thun 11-03-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 1forchange 200,000 VNĐ vào ngày 25/02/2014 (tiền mua áo thun)
178 Tiền ủng hộ thông qua việc mua 2 áo thun 11-03-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 1forchange 300,000VNĐ vào ngày 10/1/2014 (2 áo thun one world for all)
179 Ủng hộ 1forchange đêm nhạc 13/6/2014 10-03-2015 1 Đóng góp tài chính Các anh chị hội nhóm người khuyết tật ủng hộ 1forchange trong đêm nhạc ngày 13/6/2014 là 2,818,000 VNĐ
180 Cô Hương và chú Sơn ( Thụy Sỹ 10-03-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 100,000 VNĐ cho tháng 2 năm 2015
181 Cô Hương và chú Sơn ( Thụy Sỹ) 10-03-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hỗ 100,000 VNĐ tháng 3 năm 2015
182 JOHN RUGGIER 05-03-2015 1 Đóng góp tài chính 500 ban anh
183 Thục ECP, Anh Chị Đông - Thúy 05-03-2015 1 Đóng góp tài chính Thục ECP, Anh Chị Đông - Thúy ủng hộ 1 forchange 1,500,000 VNĐ
184 Nguyễn Diễm Thương Thương 05-03-2015 1 Đóng góp tài chính 1,000,000 VNĐ
185 Cô Lê Thiên Hương 05-03-2015 1 Đóng góp tài chính 2 USD
186 Nguyễn Phi Bửu và Tennis Club of Heidelberg 02-03-2015 1 Đóng góp tài chính Đã đóng góp 1,000 AUD
187 Hà Hùng Hải 04-02-2015 1 Đóng góp tài chính Hà Hùng Hải ủng hộ 10.000.000 VNĐ
188 Anh Phi Bửu 07-01-2015 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 100 AUD cho cho chiến dịch 1forchange bằng chuyển khoản
189 Một mạnh thường quân 19-11-2014 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 1forchange 750,000 VND vào ngày 2/10/2014
190 Mạnh thường quân 19-11-2014 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 150,000 vào ngày 4/11/2014
191 Mẹ em Thịnh nhóm My Future 09-10-2014 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 1forchange 100,000 VND ngày 4/7/14
192 Chú Chung và Cô Mỵ 09-10-2014 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 1forchange 4,000,000 VND ngày 14/7/14
193 Nhóm hát DRD ủng hộ 1forchange 09-10-2014 1 Đóng góp tài chính ủng hộ 1forchange 1,000,000VND ngày 21/7/14
194 Lớp EE-DRD ủng hộ 1forchange 09-10-2014 1 Đóng góp tài chính ủng hộ 1forchange 200,000 VND ngày 24/7/14
195 Nguyễn Thanh Tùng 09-10-2014 1 Đóng góp tài chính ủng hộ 1forchange 320,000 ngày 12/8/14
196 Một khách người Nhật 09-10-2014 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 1forchange 10 USD ngày 3/9/14
197 Chị Lưu Thị Ánh Loan 09-10-2014 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 1forchange 2,988,365 VND ngày 4/9/14
198 Trường CĐ Phát Thanh Truyền Hình II (Cô Dương Thị Thanh Thủy) 09-10-2014 1 Đóng góp tài chính ủng hộ 1forchange 500,000 VND ngày 11/9/14
199 Trường CĐ Phát Thanh Truyền Hình II (Tập thể sinh viên và giáo viên) 09-10-2014 1 Đóng góp tài chính ủng hộ 1forchange 988,700 VND ngày 11/9/14
200 Lớp MBA Trường ĐH Nam Columbia 09-10-2014 1 Đóng góp tài chính ủng hộ 1forchange 1,650,000 VND ngày 24/9/14
201 Hoàng Đức Huy (Tôn Hoa Sen) 09-10-2014 1 Đóng góp tài chính ủng hộ 1forchange 1,000,000 VND ngày 25/9/14
202 Phạm Thanh Hương 09-10-2014 1 Đóng góp tài chính ủng hộ 1forchange 500,000 VND ngày 25/9/14
203 Phạm Thanh Phương 25-09-2014 1 Đóng góp tài chính Đóng góp 500,000 VND vào ngày 23/09/2014
204 Hoàng Đức Huy 25-09-2014 1 Đóng góp tài chính Đóng góp 1,000,000 VNĐ vào ngày 24/09/2014
205 Phạm Quốc Cận 12-09-2014 1 Đóng góp tài chính 1,000,000VNĐ ngày 21/11/2013
206 VOV College II 12-09-2014 1 Đóng góp tài chính Đóng góp 1.488.700 VNĐ vào ngày 11/9/2014
207 Deakin University 30-07-2014 1 Đóng góp tài chính 1,000,000VND on 20/11/2013
208 Irish Aids 30-07-2014 1 Đóng góp tài chính 5,000 EUR ngày 26/09/2013
209 Nguyễn Đức Kinh Khoa 30-07-2014 1 Đóng góp tài chính 200,000 VNĐ ngày 29/08/2013
210 Thầy Neal 30-07-2014 1 Đóng góp tài chính Đóng góp 200USD ngày 27/05/2013
211 Diệp Thiên Tánh và Nguyễn Thị Hoa 30-07-2014 1 Đóng góp tài chính Đóng góp 3,000 USD
212 Bạn chị Yến ở Lawrence, Kansas 30-07-2014 1 Đóng góp tài chính Đóng góp 2,350USD ngày 3/6/2013
213 Chị Đỗ Thị Thanh Hà 30-07-2014 1 Đóng góp tài chính 250,000 VND ngày 21/07/2013
214 Nguyễn Thị Cúc 30-07-2014 1 Đóng góp tài chính 100,000 VNĐ ngày 29/07/2013
215 C.Hạnh, A.Hữu, C.Oanh, C.Nhung, C.Đạo, C.Nữ 30-07-2014 1 Đóng góp tài chính 350 EUR ngày 14/08/2013
216 Chị Nguyễn Thị Phương Thảo 30-07-2014 1 Đóng góp tài chính 1,000,000 ngày 29/11/2013
217 FoxyRumba 30-07-2014 1 Đóng góp tài chính 1,500,000 VNĐ ngày 09/12/2013
218 Chị Phượng (Nha Trang) 30-07-2014 1 Đóng góp tài chính 20USD vào ngày 16/12/2013
219 The students and staff - 2013 Vietnam Study Tour - The School of Health and Social Development, Deakin University 30-07-2014 1 Đóng góp tài chính Đóng góp 375 AUD vào ngày 18/03/2014
220 Phạm Thanh Phương 30-07-2014 1 Đóng góp tài chính Đóng góp 500,000 VND vào ngày 4/6/2014
221 Nhóm Photovoice 30-07-2014 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 1forchange 2,915,000 VNĐ vào ngày 13/3/2014
222 Mạnh thường quân giấu tên 30-07-2014 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 1forchange 200,000 VNĐ vào ngày 26/02/2014
223 Trường ĐH Hàn Quốc 30-07-2014 1 Đóng góp tài chính Đóng góp cho 1forchange 200 USD (tương đương 4,200,000 VNĐ vào ngày 17/01/2014
224 UB hội LHTN Q.10 30-07-2014 1 Đóng góp tài chính Đóng góp 1forchange 500,000 VNĐ vào ngày 24/06/2014
225 Trường ĐH Deakin 30-07-2014 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 1forchange 475 AUD vào ngày 23/06/2014
226 Mạnh thường quân giấu tên 30-07-2014 1 Đóng góp tài chính Đóng góp 300,000 VNĐ ngày 17/01/2014 (bạn Minh)
227 Bác sĩ Thiện 30-07-2014 1 Đóng góp tài chính Đóng góp 100AUD cho 1forchange ngày 23/06/2014
228 Anh Đông Kinh 30-07-2014 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 1forchange 500,000 VNĐ ngày 23/06/2014
229 Chị Hà 30-07-2014 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 1forchange 500,000 VNĐ ngày 20/06/2014
230 Anh Duy Hưng 30-07-2014 1 Đóng góp tài chính Đóng góp cho 1forchange 1,000,000 VNĐ ngày 20/06/2014
231 Anh Duy Thu 30-07-2014 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 1forchange 2,100,000 VNĐ ngày 20/06/2014
232 Anh Trần Văn Trung 30-07-2014 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 1forchange 100,000 VNĐ ngày 16/06/2014
233 Anh John Nhật 30-07-2014 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 1forchange 100 USD ngày 16/06/2014
234 Cô Thiên Hương 30-07-2014 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 1forchange 21 USD ngày 16/06/2014
235 Anh Minh 30-07-2014 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 1forchange 3 USD ngày 16/06/2014
236 Đêm nhạc Tạ Ơn Đời 30-07-2014 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 1forchange 2,818,000 ngày 16/06/2014
237 Mạnh thường quân giấu tên 30-07-2014 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 1forchange 422,000VNĐ ngày 08/05/2014
238 Phạm Ngưng Hương 30-07-2014 1 Đóng góp tài chính Ủng hộ 1forchange 2,000,000 ngày 23/06/2014
239 Anh Khanh và anh Tiến 12-02-2014 1 Đóng góp tài chính Đóng góp 100 USD ngày 23/12/2013