Danh sách đóng góp

Đóng góp

Lịch sử hình thành

Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào ngày 3 tháng 12 năm 2005 dưới sự hỗ trợ ban đầu của Quỹ Ford. DRD hiện trực thuộc Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Và Kĩ Thuật Việt Nam (VUSTA). DRD đang nỗ lực từng ngày góp phần xây dựng một xã hội công bằng và không có rào cản cho người khuyết tật (NKT).Sứ mạng của DRD

DRD hoạt động giúp NKT tự tin, nâng cao chất lượng cuộc sống trong môi trường không phân biệt đối xử bằng cách nâng cao năng lực cho cộng đồng NKT và vận động chính sách.Giá trị

DRD tin rằng:

- NKT có quyền tham gia tất cả các hoạt động xã hội mà họ yêu thích và được hưởng một cuộc sống tốt đẹp.

- NKT là người hiểu rõ nhất nhu cầu, hạn chế, và khả năng của mình.

- Nếu có được cơ hội ngang bằng như các thành viên khác, NKT có thể là người xây dựng cộng đồng hiệu quả.Mục tiêu của DRD:

- Nâng cao nhận thức của chính NKT và các thành viên khác trong cộng đồng về các vấn đề khuyết tật.

- Xây dựng năng lực cho các cá nhân và các nhóm/ tổ chức của NKT.

- Chuẩn bị cơ sở cho việc phát triển chuyên ngành Công tác Xã hội với NKT tại Đại Học Mở TP.HCM.

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given

Filename: page/chung_toi_la_ai2.php

Line Number: 77