Danh sách đóng góp

Đóng góp

Sau hơn 2 năm ấp ủ và 1 tháng kể từ ngày chiến dịch chính thức được khởi động, chiến dịch vận động nguồn lực 1forchange đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều mạnh thường quân trong và ngoài nước cũng như sự hỗ trợ, tình nguyện đồng hành của rất nhiều những nhà hảo tâm khác. Hiện tại chiến dịch đã đạt được một số điểm đáng chú ý sau:

Ra mắt website chính thức của chiến dịch với hai ngôn ngữ chính là tiếng Việt và tiếng Anh tại www.1forchange.vn . Website bao gồm thông tin chung về Trung Tâm Khuyết Tật và Phát Triển DRD cũng như thông tin chi tiết về chiến dịch 1forchange của trung tâm và cộng đồng những người hưởng lợi từ các dự án, chiến dịch hiện tại.

Ra mắt fanpage Facebook của chiến dịch https://www.facebook.com/1forchange để kết nối những trái tim muốn đồng hành cùng DRD và 1forchange tạo điều kiện cho người khuyết tật thể hiện khả năng, được đánh giá đúng năng lực và tự thay đổi cuộc sống của họ.

Chiến dịch được giới thiệu trong 2 sự kiên: Hội thảo quốc gia “Chia sẻ các mô hình hỗ trợ người khuyết tật” do Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD), Hội Người khuyết tật (NKT) Thành phố Hà Nội và Trung tâm hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) phối hợp tổ chức tại TP. HCM vào ngày 13,14/06/2014 và Đêm nhạc Phạm Duy “Tạ Ơn Đời” diễn ra vào ngày 19/06/2014 tại phòng trà We.

Hội thảo quốc gia

Hội thảo quốc gia

Chiến dịch nhận được sự đóng góp của rất nhiều các cá nhân và tổ chức với số tiền là 161,186,103 VNĐ (gồm 142,881,103 đồng chuyển khoản và 18,305,000 đồng tiền mặt), 3094 USD, 457 AUD, 350 EUR, và 2000 W (tính đến ngày 31/06/2014).

Sau hơn 2 năm ấp ủ và 1 tháng kể từ ngày chiến dịch chính thức được khởi động, chiến dịch vận động nguồn lực 1forchange đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều mạnh thường quân trong và ngoài nước cũng như sự hỗ trợ, tình nguyện đồng hành của rất nhiều những nhà hảo tâm khác. Hiện tại chiến dịch đã đạt được một số điểm đáng chú ý sau:

Ra mắt website chính thức của chiến dịch với hai ngôn ngữ chính là tiếng Việt và tiếng Anh tại www.1forchange.vn . Website bao gồm thông tin chung về Trung Tâm Khuyết Tật và Phát Triển DRD cũng như thông tin chi tiết về chiến dịch 1forchange của trung tâm và cộng đồng những người hưởng lợi từ các dự án, chiến dịch hiện tại.

Ra mắt fanpage Facebook của chiến dịch https://www.facebook.com/1forchange để kết nối những trái tim muốn đồng hành cùng DRD và 1forchange tạo điều kiện cho người khuyết tật thể hiện khả năng, được đánh giá đúng năng lực và tự thay đổi cuộc sống của họ.

Chiến dịch được giới thiệu trong 2 sự kiên: Hội thảo quốc gia “Chia sẻ các mô hình hỗ trợ người khuyết tật” do Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD), Hội Người khuyết tật (NKT) Thành phố Hà Nội và Trung tâm hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) phối hợp tổ chức tại TP. HCM vào ngày 13,14/06/2014 và Đêm nhạc Phạm Duy “Tạ Ơn Đời” diễn ra vào ngày 19/06/2014 tại phòng trà We.

Hội thảo quốc gia

Hội thảo quốc gia

Chiến dịch nhận được sự đóng góp của rất nhiều các cá nhân và tổ chức với số tiền là 161,186,103 VNĐ (gồm 142,881,103 đồng chuyển khoản và 18,305,000 đồng tiền mặt), 3094 USD, 457 AUD, 350 EUR, và 2000 W (tính đến ngày 31/06/2014).