Danh sách đóng góp

Đóng góp

Xây dựng mạng lưới

DRD hiểu rõ điều cần thiết phải phối hợp với các tổ chức liên quan đến người khuyết tật tại Việt Nam và quốc tế, xây dựng mạng lưới với các phụ huynh có con bị khuyết tật, các tổ chức làm công tác xã hội. Từ 2007, DRD thực hiện nhiệm vụ xây dựng mạng lưới cho cá nhân và hội nhóm người khuyết tật để họ có thể liên kết tạo sức mạnh, lên tiếng nói vì quyền lợi của cộng đồng người khuyết tật và thúc đẩy phong trào khuyết tật Việt Nam phát triển mạnh mẽ, góp phần tăng cường sự hòa nhập xã hội, xóa bỏ rào cản, phân biệt đối xử và sự kỳ thị còn khá nặng nề đối với người khuyết tật.

Thông qua hoạt động tập huấn nâng cao năng lực cũng như hỗ trợ tài chính và kĩ thuật trong các lĩnh vực như quản lý tổ chức, lãnh đạo, làm việc nhóm, tự vận động biện hộ, tổ chức các chương trình giao lưu học tập các mô hình hội nhóm thành công...

Trong 10 năm vừa qua, DRD đã xây dựng được một mạng lưới gồm 35 hội nhóm của người khuyết tật từ Nam Trung Bộ đến Nam Bộ với hơn 3.500 thành viên. Các hội nhóm điển hình thành công sau khi được DRD phát triển năng lực và hỗ trợ bước đầu như Hội NKT huyện Đức Trọng, Hội NKT Tp. Bảo Lộc, Hội NKT Diên Phú, Hội NKT Tp. Vũng Tàu, Hội NKT Tp. Cần Thơ, CLB sinh viên khuyết tật trường Đại học Đồng Tháp, CLB sinh viên khuyết tật trường Đại học Cần Thơ…không chỉ phát triển mạnh mẽ và bền vững về mặt tổ chức, mà còn là đơn vị hỗ trợ việc làm hiệu quả cho thành viên và người khuyết tật địa phương, nhận được sự công nhận và hỗ trợ của chính quyền địa phương trong việc cấp đất xây văn phòng hội, xây hợp tác xã, trung tâm dạy nghề do chính hội quản lý.

Xem thêm tại DRD

DRD hiểu rõ điều cần thiết phải phối hợp với các tổ chức liên quan đến người khuyết tật tại Việt Nam và quốc tế, xây dựng mạng lưới với các phụ huynh có con bị khuyết tật, các tổ chức làm công tác xã hội. Từ 2007, DRD thực hiện nhiệm vụ xây dựng mạng lưới cho cá nhân và hội nhóm người khuyết tật để họ có thể liên kết tạo sức mạnh, lên tiếng nói vì quyền lợi của cộng đồng người khuyết tật và thúc đẩy phong trào khuyết tật Việt Nam phát triển mạnh mẽ, góp phần tăng cường sự hòa nhập xã hội, xóa bỏ rào cản, phân biệt đối xử và sự kỳ thị còn khá nặng nề đối với người khuyết tật.

Thông qua hoạt động tập huấn nâng cao năng lực cũng như hỗ trợ tài chính và kĩ thuật trong các lĩnh vực như quản lý tổ chức, lãnh đạo, làm việc nhóm, tự vận động biện hộ, tổ chức các chương trình giao lưu học tập các mô hình hội nhóm thành công...

Trong 10 năm vừa qua, DRD đã xây dựng được một mạng lưới gồm 35 hội nhóm của người khuyết tật từ Nam Trung Bộ đến Nam Bộ với hơn 3.500 thành viên. Các hội nhóm điển hình thành công sau khi được DRD phát triển năng lực và hỗ trợ bước đầu như Hội NKT huyện Đức Trọng, Hội NKT Tp. Bảo Lộc, Hội NKT Diên Phú, Hội NKT Tp. Vũng Tàu, Hội NKT Tp. Cần Thơ, CLB sinh viên khuyết tật trường Đại học Đồng Tháp, CLB sinh viên khuyết tật trường Đại học Cần Thơ…không chỉ phát triển mạnh mẽ và bền vững về mặt tổ chức, mà còn là đơn vị hỗ trợ việc làm hiệu quả cho thành viên và người khuyết tật địa phương, nhận được sự công nhận và hỗ trợ của chính quyền địa phương trong việc cấp đất xây văn phòng hội, xây hợp tác xã, trung tâm dạy nghề do chính hội quản lý.

Xem thêm tại DRD