Danh sách đóng góp

Đóng góp

Việc Làm cho Người khuyết tật

Người khuyết tật giống như các thành viên khác của xã hội, có quyền tham gia tất cả các hoạt động mà họ yêu thích, có một cuộc sống xứng đáng và được tôn trọng.Việc làm chính là một trong những thước đo khẳng định giá trị ấy và cho thấy người khuyết tật có thể hỗ trợ cho gia đình và đóng góp vào sự phát triển của xã hộị. Tuy nhiên, chọn và học được một nghề phù hợp với nhu cầu và hạn chế của bản thân đối với NKT là cả một quá trình khó khăn. Tìm được việc làm sau khi học nghề và giữ được việc lại càng khó khăn, gian khổ hơn gấp nhiều lần.

Nhận thấy điều kiện chủ yếu để tham gia hoàn toàn vào xã hội là trở thành một phần của đời sống kinh tế của đất nước. Tìm việc làm có chất lượng tốt cho người khuyêt tật là nhiệm vụ chủ đạo của DRD. 10 năm qua DRD đã trở thành cầu nối đáng tin cậy giữa người khuyết tật và doanh nghiệp. Với phương châm lấy chất lượng lao động để xây dựng uy tín trong mắt nhà tuyển dụng, DRD tuân thủ quy trình hỗ trợ chặt chẽ.

Đối với người lao động có nhu cầu tìm việc:DRD thực hiện tham vấn đồng cảnh và đánh giá khả năng, đưa ra các lựa chọn phù hợp, giới thiệu việc làm, bổ sung kỹ năng liên quan quá trình tìm, thực hiện và giữ giữ việc nhằm giúp họ đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng và thích ứng với môi trường làm việc. Bên cạnh đó,đội ngũ nhân viên sẽ đồng hành cùng người lao động trong thời gian từ 3 đến 6 tháng để giúp họ giải quyết những vấn đề có thể xảy ra trong quá trình làm việc.

Đối với doanh nghiệp: ngoài cung cấp lao động, DRD còn tư vấn cách tổ chức làm việc với người lao động có các dạng tật khác nhau, chia sẻ các khóa tập huấn, hội thảo liên quan đến lao động là NKT, người đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình làm việc với lao động khuyết tật, cũng như cung cấp thực tập viên và cùng doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội.

Đối với người khuyết tật tự doanh: ngoài hỗ trợ phát triển ý tưởng kinh doanh, DRD còn liên kết mạng lưới doanh nghiệp cung cấp kỹ thuật khởi sự kinh doanh, quản lý, tiếp thị sản phẩm…

1,121 NKT được hướng nghiệp, tập huấn về kỹ năng tìm việc, giới thiệu và giúp duy trì việc làm mỗi năm; 266 NKT có được việc làm thông qua sự giới thiệu của DRD; 50 doanh nghiệp tham gia mạng lưới tuyển dụng NKT, 24 doanh nghiệp NKT ở TP.HCM và Lâm Đồng nhận được tư vấn kỹ thuật kinh doanh và 7 dự án nhỏ về phát triển kinh doanh được tài trợ, câu lạc bộ tìm việc và câu lạc bộ doanh nghiệp hoạt động thường xuyên là những thành quả tiêu biểu mà hoạt động việc làm đã mang lại.

Xem thêm tại DRD

Người khuyết tật giống như các thành viên khác của xã hội, có quyền tham gia tất cả các hoạt động mà họ yêu thích, có một cuộc sống xứng đáng và được tôn trọng.Việc làm chính là một trong những thước đo khẳng định giá trị ấy và cho thấy người khuyết tật có thể hỗ trợ cho gia đình và đóng góp vào sự phát triển của xã hộị. Tuy nhiên, chọn và học được một nghề phù hợp với nhu cầu và hạn chế của bản thân đối với NKT là cả một quá trình khó khăn. Tìm được việc làm sau khi học nghề và giữ được việc lại càng khó khăn, gian khổ hơn gấp nhiều lần.

Nhận thấy điều kiện chủ yếu để tham gia hoàn toàn vào xã hội là trở thành một phần của đời sống kinh tế của đất nước. Tìm việc làm có chất lượng tốt cho người khuyêt tật là nhiệm vụ chủ đạo của DRD. 10 năm qua DRD đã trở thành cầu nối đáng tin cậy giữa người khuyết tật và doanh nghiệp. Với phương châm lấy chất lượng lao động để xây dựng uy tín trong mắt nhà tuyển dụng, DRD tuân thủ quy trình hỗ trợ chặt chẽ.

Đối với người lao động có nhu cầu tìm việc:DRD thực hiện tham vấn đồng cảnh và đánh giá khả năng, đưa ra các lựa chọn phù hợp, giới thiệu việc làm, bổ sung kỹ năng liên quan quá trình tìm, thực hiện và giữ giữ việc nhằm giúp họ đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng và thích ứng với môi trường làm việc. Bên cạnh đó,đội ngũ nhân viên sẽ đồng hành cùng người lao động trong thời gian từ 3 đến 6 tháng để giúp họ giải quyết những vấn đề có thể xảy ra trong quá trình làm việc.

Đối với doanh nghiệp: ngoài cung cấp lao động, DRD còn tư vấn cách tổ chức làm việc với người lao động có các dạng tật khác nhau, chia sẻ các khóa tập huấn, hội thảo liên quan đến lao động là NKT, người đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình làm việc với lao động khuyết tật, cũng như cung cấp thực tập viên và cùng doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội.

Đối với người khuyết tật tự doanh: ngoài hỗ trợ phát triển ý tưởng kinh doanh, DRD còn liên kết mạng lưới doanh nghiệp cung cấp kỹ thuật khởi sự kinh doanh, quản lý, tiếp thị sản phẩm…

1,121 NKT được hướng nghiệp, tập huấn về kỹ năng tìm việc, giới thiệu và giúp duy trì việc làm mỗi năm; 266 NKT có được việc làm thông qua sự giới thiệu của DRD; 50 doanh nghiệp tham gia mạng lưới tuyển dụng NKT, 24 doanh nghiệp NKT ở TP.HCM và Lâm Đồng nhận được tư vấn kỹ thuật kinh doanh và 7 dự án nhỏ về phát triển kinh doanh được tài trợ, câu lạc bộ tìm việc và câu lạc bộ doanh nghiệp hoạt động thường xuyên là những thành quả tiêu biểu mà hoạt động việc làm đã mang lại.

Xem thêm tại DRD