Danh sách đóng góp

Đóng góp

Sống độc lập cho Người khuyết tật nặng

 

Mục tiêu của hoạt động này là góp phần tăng cường sự công nhận của nhà nước và cộng đồng về nhu cầu sống độc lập của người khuyết tật nặng theo triết lý “Tự chọn lựa, tự quyết định, tự chịu trách nhiệm” thông qua các dịch vụ hỗ trợ thích hợp như tổ chức các hoạt động ngoại khóa; tham vấn đồng cảnh, cung cấp người hỗ trợ cá nhân, tư vấn kỹ năng sống độc lập và tập huấn kỹ năng hỗ trợ người khuyết tật.

Tham vấn đồng cảnh cá nhân và nhóm: là một trong những hoạt động hỗ trợ người khuyết tật nói chung và người khuyết tật đặc biệt nặng nói riêng có cơ hội chia sẻ giá trị, những trải nghiệm thành công, thất bại mà họ gặp phải trong cuộc sống. Người khuyết tật tham gia các buổi tham vấn không chỉ chia sẻ mà còn tham gia chương trình sống độc lập và tìm hiểu các chính sách liên quan đến lĩnh vực người khuyết tật để từ đó họ cảm thấy tự tin trong việc nói lên nhu cầu và lên tiếng nói cho vấn đề cải thiện môi trường tiếp cận và hòa nhập xã hội của họ. Ngoài ra, các tham vấn viên nòng cốt cũng tích cực xây dựng mạng lưới và giới thiệu chương trình sống độc lập đến các nhóm tự lực khác nhau tại các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận…

Cung cấp người hỗ trợ cá nhân: người hỗ trợ cá nhân có trách nhiệm trợ giúp người khuyết tật nặng (gọi là người sử dụng dịch vụ) sống độc lập. Người sử dụng được đánh giá các kỹ năng và nhu cầu thực tế, từ đó xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân nhằm phân bổ thời gian cung cấp người hỗ trợ cá nhân hợp lý.

Người hỗ trợ cá nhân cũng được đào tạo các kỹ năng liên quan đến các chương trình sống độc lập, kỹ năng hỗ trợ người khuyết tật, kỹ năng giao tiếp và nâng cao nhận thức về vấn đề bình đẳng và hòa nhập cho người khuyết tật. Ngoài ra, họ còn đóng vai trò lực lượng nòng cốt cung cấp những khóa huấn luyện cho các tình nguyện viên, cộng tác viên quan tâm đến cách thức làm việc với người khuyết tật.

Cung cấp 26 người hỗ trợ cá nhân, 721 lượt tham vấn đồng cảnh, 656 lượt tư vấn kỹ năng sống độc lập, 444 buổi kỹ năng hỗ trợ, 555 hoạt động ngoại khóa để người khuyết tật nặng (trong đó có 15 user) có cơ hội học tập, làm việc, tham gia hoạt động cộng đồng để xã hội nhìn nhận đúng giá trị và khả năng của người khuyết tật.

Xem thêm tại DRD

 

Mục tiêu của hoạt động này là góp phần tăng cường sự công nhận của nhà nước và cộng đồng về nhu cầu sống độc lập của người khuyết tật nặng theo triết lý “Tự chọn lựa, tự quyết định, tự chịu trách nhiệm” thông qua các dịch vụ hỗ trợ thích hợp như tổ chức các hoạt động ngoại khóa; tham vấn đồng cảnh, cung cấp người hỗ trợ cá nhân, tư vấn kỹ năng sống độc lập và tập huấn kỹ năng hỗ trợ người khuyết tật.

Tham vấn đồng cảnh cá nhân và nhóm: là một trong những hoạt động hỗ trợ người khuyết tật nói chung và người khuyết tật đặc biệt nặng nói riêng có cơ hội chia sẻ giá trị, những trải nghiệm thành công, thất bại mà họ gặp phải trong cuộc sống. Người khuyết tật tham gia các buổi tham vấn không chỉ chia sẻ mà còn tham gia chương trình sống độc lập và tìm hiểu các chính sách liên quan đến lĩnh vực người khuyết tật để từ đó họ cảm thấy tự tin trong việc nói lên nhu cầu và lên tiếng nói cho vấn đề cải thiện môi trường tiếp cận và hòa nhập xã hội của họ. Ngoài ra, các tham vấn viên nòng cốt cũng tích cực xây dựng mạng lưới và giới thiệu chương trình sống độc lập đến các nhóm tự lực khác nhau tại các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận…

Cung cấp người hỗ trợ cá nhân: người hỗ trợ cá nhân có trách nhiệm trợ giúp người khuyết tật nặng (gọi là người sử dụng dịch vụ) sống độc lập. Người sử dụng được đánh giá các kỹ năng và nhu cầu thực tế, từ đó xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân nhằm phân bổ thời gian cung cấp người hỗ trợ cá nhân hợp lý.

Người hỗ trợ cá nhân cũng được đào tạo các kỹ năng liên quan đến các chương trình sống độc lập, kỹ năng hỗ trợ người khuyết tật, kỹ năng giao tiếp và nâng cao nhận thức về vấn đề bình đẳng và hòa nhập cho người khuyết tật. Ngoài ra, họ còn đóng vai trò lực lượng nòng cốt cung cấp những khóa huấn luyện cho các tình nguyện viên, cộng tác viên quan tâm đến cách thức làm việc với người khuyết tật.

Cung cấp 26 người hỗ trợ cá nhân, 721 lượt tham vấn đồng cảnh, 656 lượt tư vấn kỹ năng sống độc lập, 444 buổi kỹ năng hỗ trợ, 555 hoạt động ngoại khóa để người khuyết tật nặng (trong đó có 15 user) có cơ hội học tập, làm việc, tham gia hoạt động cộng đồng để xã hội nhìn nhận đúng giá trị và khả năng của người khuyết tật.

Xem thêm tại DRD