Danh sách đóng góp

Đóng góp

Hội quán Đời Rất Đẹp

Hội quán là nơi diễn ra các tập huấn kỹ năng, trưng bày sản phẩm của NKT, là nơi giao lưu sinh hoạt của các CLB: Nhóm hát trung niên Nối Vòng Tay Lớn, nhóm hát Đời Rất Đẹp, mạng lưới các tổ chức xã hội, nhóm thanh niên chậm phát triển My Future,…

Ngoài ra, các đêm nhạc trữ tình do các nghệ sĩ khuyết tật và không khuyết tật biểu diễn thu hút một lượng khán giả thường xuyên với trên 50 người.

Hội quán là nơi diễn ra các tập huấn kỹ năng, trưng bày sản phẩm của NKT, là nơi giao lưu sinh hoạt của các CLB: Nhóm hát trung niên Nối Vòng Tay Lớn, nhóm hát Đời Rất Đẹp, mạng lưới các tổ chức xã hội, nhóm thanh niên chậm phát triển My Future,…

Ngoài ra, các đêm nhạc trữ tình do các nghệ sĩ khuyết tật và không khuyết tật biểu diễn thu hút một lượng khán giả thường xuyên với trên 50 người.